Den nya visselblåsarlagen

Sveriges riksdag meddelade den 29 september 2021 ett beslut om att anta den nya visselblåsarlagen efter EU:s nya visselblåsardirektiv. Syftet är att underlätta, skydda och uppmuntra avslöjande av missförhållanden och felbehandlingar som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsaren kan dessutom inte hindras från eller bestraffas för att ha uppmärksammat missförhållanden.

Svenska företag med över 50 anställda ska innan år 2023 ha inrättat rapporteringskanaler eller s.k. ”visselblåsarkanaler” i verksamheten som gör det säkert och enkelt för visselblåsning samt säkerställer visselblåsarens anonymitet.

Den interna rapporteringskanalen ska underlätta för arbetstagare, praktikanter och konsulter med flera att slå larm om missförhållanden. En ansvarig för interna rapporteringskanalen ska bekräfta mottagandet, har kontakt med den som slagit larm, följer upp rapporteringen och lämnar återkoppling till den som har larmat.

Den externa rapporteringskanalen är den som möjliggör för rapportering om missförhållanden till Arbetsmiljöverket. Lagen ställer krav på att företag ska lämna tydlig och lättillgänglig info till sina anställda om både den interna och externa rapporteringskanalens funktion.

Bra att veta om rapporteringen

 • Rapportering ska i första hand ske internt inom företaget.
 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga, exv. skyddsombud och förtroendevalda.
 • Den som hanterar ett visselblåsarärende inom bolaget får inte röja en uppgift som kan avslöja identiteten på en visselblåsare eller annan enskild som förekommer i ärendet.
 • Arbetsgivaren ska kunna redogöra för vilka rapporteringskanaler som finns, hur rapporterna hanteras, dokumenteras och uppföljs.
 • Genom kollektivavtal kan arbetsgivare och fackförbund komma överens om att anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

Företag som försöker hindra rapportering eller vidtar repressalier mot en visselblåsare på grund av en rapportering blir skadeståndsskyldig. Bevisbördan övergår till företaget att motbevisa en visselblåsare när den senare visar på omständigheter som ger anledning att anta att denne blivit hindrad att rapportera, utsatt för försök att hindra rapportering eller utsatt för repressalier. Detta är en del i målet att förenkla visselblåsning.

Arbetsmiljöverket är den statliga myndighet som kommer att utöva tillsyn över bolagens visselblåsarkanaler och kan meddela beslut om föreläggande förenat med viten om kraven inte är uppfyllda. Myndigheten har dessutom fått uppdraget att fördela statsbidrag till fackföreningar och andra ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Frågor och svar från Arbetsmarknadsdepartement om den nya lagen

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/fragor-och-svar-om-starkt-skydd-for-visselblasare/

Panelsamtal om nya visselblåsarlagen (via Svenskt näringslivs hemsida)

https://www.svensktnaringsliv.se/arbetsgivartimmar/regelforenkling-och-ny-visselblasarlag_1176453.html


Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.