Hälso – och sjukvård

  • Branscher
  • Hälso – och sjukvård

Sveriges befolkning blir allt äldre och tidigare starka åldersgrupper är i allt större behov av vård och hjälp. Pandemin visade oss också att det finns brister inom vården både inom rutiner, organisering och förmågan att hantera nya situationer och utmaningar. Kostnaderna för vården ökar årligen samtidigt som resurserna förblir detsamma. Detta sätter helt nya krav på vården som inte alltid är i takt med förändringarna. Många bland sjukvårdspersonalen väljer då att jobba inom den privata sektor där de ser bättre förutsättningar än i den offentliga. Detta i sin tur skapar nya utmaningar behov av ett förnyat sätt att jobba inom vården samt ny teknologi och innovationer för att effektivisera och kostnadsreducera vården. Både den offentliga privata sektorn är i behov av expertis, nytänk och innovativa lösningar för att handskas med dagens och framtidens utmaningar. Det kan vara allt från att ta fram nya metoder eller arbetssätt att kostnadseffektivt individanpassa vården, det kan också vara så enkelt som behovet av att som statlig aktör eller företag kunna hyra in vårdpersonal på kort varsel och för en begränsad period då situationen kräver det. Många gånger så kan digitala lösningar också hjälpa till med att effektivisera och förbättra både kvaliteten på vården samtidigt som det sänker kostnaderna. Företag och statliga aktörer kan också behöva outsourca delar av verksamheten för att på så vis både sänka de  löpande kostnaderna men även få in rätt expertis snabbt vid extraordinära situationer.

Reko Consulting erbjuder allt från bemanning, rekrytering samt consulting för både statliga och privata aktörer inom sjukvården. Det kan vara så att yttre omständigheter som pandemier, olyckor eller andra världshändelser kräver att du får in personal snabbt men under en begränsad period; vi löser det åt dig. Är du i en expansionsfas och behöver bemanna eller rekrytera snabbt? Vi löser det åt dig. Vill du anställa själv men hyra in personalen först för att kvalitets – kompetenssäkra innan du skriver dyra anställningsavtal? Vi hjälper dig med det med! Behöver du outsourca en del av vermsakheten? Vi hjälper dig med alla dina behov oavsett om det är consutingtjänster, bemanning, rekrytering  eller outsourcing.

Följ Oss

Andra sätt att kontakta oss

För våra Bemanning & Rekryteringstjänster

För våra Consultingtjänster

Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
  • Mån-Tors

    08 - 17

  • Fre

    08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.