Hållbart företagande

Företagens strategier, val och handlingar påverkar i alltmer väsentlig grad människors liv både i Sverige och övriga världen. Det hänger samman med en kraftig utveckling av den liberala ekonomin, globaliseringen och konsumentstyrkan de senaste 40 åren (A Sustainable Europe by 2030, Europakommissionen). För att driva konkurrerande verksamheter finns idag en samhällelig nytta i att företagen inser vikten av potentialen i en god hållbarhetsstrategi. I grunden lever ett mer övergripande mål om hela samhällets ansvar för en bättre värld i vilken alla i längden tjänar på att göra sin del av hållbarhetsarbetet. Ett långsiktigt värdeskapande samarbete mellan staten, näringslivet och konsumenter.

… en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

FN:s Brundtalskommission år 1987.

Hållbart företagande omfattar:

 • mänskliga rättigheter
 • samhällsnytta
 • arbetsvillkor
 • miljö
 • antikorruption
 • jämställdhet, mångfald och affärsetik med en genomsyrande funktion av ovan.

Företag som har integrerat dessa områden i sina policyn vidgar möjligheterna att attrahera nya medarbetare och kunder i takt med att det svenska samhället producerar en ny generation av mer hållbarhetsmedvetna individer. Idag förväntas företag ha goda arbetsförhållanden, minskad klimatpåverkan, rena affärer och reviderade affärsmodeller med inslag av hållbarhet.

En ökad resurseffektivitet i form av mer effektiva transporter, avfall, återvinning och energiförbrukning ökar företagslönsamheten samtidigt som det minskar utsläppen. När företaget kan visa för ägare, kunder, leverantörer och andra intressenter i samhället att det arbetar med hållbar utveckling ökar dessutom företagets lönsamhet genom att bli mer attraktiv på marknaden. Hållbarhetskvalitén i ett företag kan också vara helt avgörande i en viktig upphandling eller ett projekt inför vilket företaget konkurrerar som leverantörskandidat. Flera företag ligger i framkant att vinna upphandlingsprocesser genom att ha koll på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier till dessa nio områden:

 • Arbetsrättsliga villkor
 • Bygg och fastighet
 • Fordon och transport
 • Giftfri förskola
 • IT och telekom
 • Kontor och textil
 • Livsmedel och måltidstjänster
 • Sjukvård och omsorg
 • Städ och kemikalier

Besök följande hemsida för att komma till Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/

De flesta företagen har en naturlig hållbarhetsvision men lyckas inte sätta i gång konkreta strategiska hållbarhetsarbeten. För de som vill starta och integrera hållbarhetsarbetet i sina företag finns en guide framställd av Företagarna (klicka här för att komma till guiden). Detta kan fungera som en bra start för ditt företag att få en bild av vad hållbarhet betyder, hållbarhetsområden som företaget vill fokusera på och fastställandet av tydliga hållbarhetsmål. Genom denna guide kan företag lära sig identifiera, mäta, implementera och följa upp hållbarhetskvalitén inom företaget.

Rent konkret behöver företaget först kartlägga sina intressenter och deras krav och förväntningar på företagets hållbarhetsarbete. Sedan ska företaget göra en väsentlighetsanalys för att bedöma vilka hållbarhetsåtgärder som är rimliga att vidta i relation till företagets verksamhet. Ett varuproducerande företag kan göra stor skillnad genom att revidera materialval, energiförbrukning, arbetsförhållanden i leverantörskedjan och transporter. Organisationer som producerar tjänster vill nog se över hur tjänsterna påverkar samhällsnyttan eller hur möten och resmönster kan effektiviseras.

När ert företag fått klart vilka frågor som har närmast koppling till företagets vision och verksamhet kan det praktiska arbetet börja. Det viktigaste är att våga ta första steget att utveckla och integrera ett hållbarhetstänk eftersom det i framtiden ger mer klimatsmarta, effektiva och konkurrenskraftiga affärsbeslut.


Stöd i chefsrollen för hållbarhetsarbeten via Sveriges chefsorganisations hemsida

https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/integrera-hallbarhetsarbete-i-verksamheten/

Företagarnas hållbarhetsportal

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/hallbarhetsportalen/

Tillväxtverkets hållbarhetsguide

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/tillvaxtverkets-arbete-for-turism-och-besoksnaring/hallbarhetsguiden.html


Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.