Lönekartläggning

Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för arbetsgivare att få en tydlig överblick företagets lönestruktur. På så vis kan du som arbetsgivare snabbt upptäcka och korrigera felaktiga löner eller orättvisa löneskillnader. Detta är inte bara viktigt för att skapa en trivsam arbetsmiljö; det är även lag på att upprätta en handlingsplan för jämställda löner för företag som har fler än tio anställda. En lönekartläggning hjälper dig även att identifiera lönekostnaden för ditt företag om det finns planer på att expandera eller göra större investeringar. En lönekartläggning blir då ett starkt verktyg för ditt företag att dels identifiera dina anställdas löneskillnader och felaktiga löner, dels att planera för framtida budgeteringar. Beroende på storlek på företaget så gör vi kartläggningen i sju steg:

 1. Sammanställning av samtliga medarbetares löner.
 2. Kategorisering och indelning utav lönerna utefter arbetsuppgifterna.
 3. Arbetsvärdering utav olika yrkesområden inom företaget.
 4. Tematisering utav data utefter parametrar så som kön, etnicitet, ålder med mera.
 5. Analys och löneskillnader.
 6. Framtagning av en strategisk handlingsplan.
 7. Uppföljning av åtgärderna som tagits fram i handlingsplanen.

Hela den här processen kommer att vara skräddarsydd och anpassad efter ditt företag så att nyttoeffekterna maximeras. Under hela processens gång så kommer vi ha en nära dialog med er så att resultatet ska bli så nära de önskade effekterna som möjligt och att ni ska få utrymme att komma med önskemål eller tillägg allt eftersom processen fortgår.

Intresseanmälan

Har du frågor och funderingar som rör ditt företag? Är du intresserad av våra tjänster och produkter? Välkommen att kontakta oss!


Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.