Arbetskraft, löner och arbetstider – vi kollar tempen midsommaren 2022!

Frågan om arbetstider och löner är idag mer aktuell än någonsin för de svenska hushållen och företagen. Detta i ljuset av ett lugn i stormen scenario med nya inflationshöjder, stora förändringar i arbetsrätten på nationell och EU-nivå och geopolitiska utmaningar som direkt påverkar vår ekonomi. Vi tar fram några av de viktigaste siffrorna kring svensk arbetskraft, lönestatistik och arbetstid. 

Arbetskraft

Företagens tillgång på arbetskraft är av central betydelse för ekonomin och påverkas av exv. pension, migration, sjukskrivningar och förtida pension. Det tar ofta upp till 20 - 25 år till inträdet på arbetsmarknaden från födseln.

Vi har 2,4 miljoner unga svenskar, merparten går i skolan och förbereder sig för arbetslivet. Av 580 000 st 15 – 19 åringar räknas 206 000 till arbetskraften, 124 000 är sysselsatta och 82 000 arbetslösa. Av 5.9 miljoner svenskar mellan 20 till 64 år – är 81% eller 4.8 miljoner av dessa sysselsatta, 12% ej i arbetskraften på grund av heltidsstudier, förtidspension eller sjukdom och 7% eller ca 413 000 personer är arbetslösa men bör vara tillgängliga som arbetskraft (källa: SCB:s arbetskraftsundersökning). Enligt SCB är arbetslösheten 8,5% i maj 2022, jfr. 9.8% förra året samma månad, en ökning av antal anställda på 123 000 under ett år. Andelen arbetslösa på 8.5% är däremot fortsatt de sämsta siffrorna i Europa efter Spanien, Grekland och Italien.

Kvinnor på arbetsmarknaden

38% av arbetsmarknaden är kvinnor. I alla chefskategorier (vd:ar, drifts och verksamhetschefer, mellanchefer och chefer för särskilda funktioner) har andelen kvinnor ökat. Kvinnor innehar 36% av alla chefspositioner och 19% av alla VD positioner. Av fakta från medlemsföretagen i Svenskt näringsliv framgår att 57 800 av alla chefer är kvinnor medan 101 700 är män.Kvinnor har generellt sett haft en bättre löneutveckling än män de senaste 20 åren där kvinnors lön i procent av mäns lön efter standardavvägning ökat från 94,7% till 96,1% mellan 2005 och 2022. Löneutvecklingen har däremot varit lika hög på 2.3% för både män och kvinnor under 2021–2022. Det finns fortfarande en nominell löneskillnad som inte går att förklara med standardvägningar (källa: Svenskt näringsliv). Enligt SCB tjänar kvinnor 90% av männens lönenivåer och 95% efter standardavvägning med hänsyn till val av olika yrken & utbildningar och att vi jobbar på olika delar av arbetsmarknaden.

Arbetstider
Ordinarie arbetstiden på 40 timmar per vecka respekteras i hög grad för både arbetare och tjänstemän inom landets alla branscher. Den faktiska ordinarie arbetstiden per vecka är lägre än 40 timmar för stora grupper av tjänstemän. En av fem tjänstemän och en av fyra arbetare arbetar kortare än 40 timmar per vecka. Anledningen till att fler arbetare har lägre veckoarbetstider än tjänstemän är att skiftgång är mer vanligt bland arbetare.

Övertidsvolymen ligger stabilt och lågt på 2–3% av det totala antalet arbetade timmar i alla branscher. De absolut flesta, 98%, arbetar ingen övertid alls. Den faktiska arbetade tiden räknat med avdrag för all frånvaro är 31 timmar per vecka, långt under 40 timmars ordinarie veckoarbetstid. Det gör Sverige unikt i världen.


Semesterdagar
Huvuddelen tjänstemän har 25 semesterdagar. Flera arbetsledare och säljare med okontrollerbar arbetstid har år 2021 kompenserats med tre extra semesterdagar. En stor andel tjänstemän, uppemot 45% av dessa, har fått sin betalda övertid ersatt med fem extra semesterdagar år 2021.

Löner
Anställdas löner och sociala avgifter och därmed företagens löne- och arbetskraftskostnader varierar från år till år. Löneökningar från ett år till annat betyder inte alltid att det går att köpa mer för pengarna eftersom prisutvecklingen påverkar köpkraften. Senaste året 2022 har prisökningar på alla konsumentpriser klart överstigit löneutvecklingen procentuellt sett. Ett för högt kostnadsläge (för höga löner) gör att företag får svårt att sälja sina produkter och tjänster på ett hållbart sätt. Ett för lågt kostnadsläge kan göra att företag får svårt att locka till sig och behålla medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna konkurrera mot andra. 

Arbetsgivaravgiften som tas ut på hela lönen är fortfarande 31,42 procent år 2022 och har inte ändrats sedan 2009. Arbetskraftskostnaden hos de svenska företagen var cirka 706 000 kronor i genomsnitt per anställd år 2021.

Medellönen är 32 000 kronor för anställda arbetare och 47 700 kronor för tjänstemän enligt Svenskt näringslivs egna siffror år 2021. SCB:s uppskattning är att den svenska medellönen är 37 100 kronor – varav 39 000 kronor för män och 35 100 kronor för kvinnor under året 2022.

Medellönen åren 2021 / 2022 för några av våra mest vanliga yrken
Finansmäklare 91 300. Specialistläkare 83 200. Jurist 52 000. ST-läkare och tandläkare 49 700. Civilingenjörer inom bygg & anläggning 47 700. Marknadsförare 47 400. Ingenjörer och tekniker inom bygg & anläggning 42 500. Präst 42 400. Ambulanssjuksköterska 40 500. Sjuksköterska 40 200. Mäklare 40 100. Redovisningsekonomer 39 000. Gymnasielärare 38 500. Polis 37 300. Hamnarbetare 36 300. Grundskollärare 36 200. Anläggnings och betongarbetare 34 000. Pizzabagare 32 400. Elektriker 32 000. Ekonomiassistenter 31 400. Buss- och spårvagnsförare 29 400. Renhållningsarbetare 28 800. Taxiförare 24 500. 

Jobb med högst medellöner 2021/2022

 1. Chefer inom bank, finans och försäkring 144 900.
 2. General, landstings- och kommundirektörer m. fl. 99 900.
 3. Finansmäklare 91 300.
 4. VD 87 300.
 5. Ekonomi- och finanschefer 85 300.
 6. Specialistläkare 83 200.
 7. Informations-, kommunikations- och PR-chefer 81 600.
 8. Chefer inom bank, finans och försäkring 81 300.
 9. Forsknings- och utvecklingschefer 78 500.
 10. Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 78 000.

Jobb med lägst medellöner 2021/2022

 1. Marknadsundersökare och intervjuare 22 600.
 2. Kafé och konditoribiträden 23 300.
 3. Hemservicepersonal 23 600.
 4. Kassapersonal 23 700.
 5. Bilrekonderare och övriga rengöringsarbetare 24 100.
 6. Övriga servicearbetare 24 200.
 7. Bärplockare och plantörer m.fl. 24 300.
 8. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 24 700.
 9. Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 800.
 10. Lokalvårdare 24 800.

Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.