Skatteplanering

Det finns en del lagliga metoder för att se till att behålla så mycket av dina vinstmedel som möjligt. Genom att använda dig av olika typer av skattemässiga fonder eller jobba med andra metoder så lan du behålla vinsten i ditt företag med en låg eller ingen skatt alls. Att skatteplanera är fullt lagligt men det krävs att du har koll på reglerna och vet hur du på ett ansvarsfullt kan använda dig utav dem utan att göra fel. Vi på Reko Consulting hjälper dig med detta, vi tittar på olika alternativ som sänker din beskattning, omfördelar inkomst eller möjliggör för att skjuta upp på skatten. Genom att göra en skatteplanering kan vi ta fram de bästa strategierna för ditt företag. Du ska inte behöva betala en massa extra skatt som lagen inte egentligen kräver.
Vi kan till exempel titta på hur vi kan skatteplanera med hjälp av fonder så som: expansionsfonder, periodiseringsfonder, skogskonto och skogsavdrag, överavskrivning med mera. 

Vi tittar även på hur ditt företag kan lägga strategier för inkomstskatten och sociala avgifter. Det kan vara till exempel att minska marginalskatten genom omfördelning mellan åren, skjuta skatten framåt i tiden så att nuvärdet av betalningen blir lägre, minska den totala skatten på en inkomst, omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster eller genom att undvika dubbelbeskattning.

Minska marginalskatter:

Marginalskatten går att minska genom att med olika åtgärder minska den deklarerade inkomsten under det år då arbetsinkomsten har nått över brytpunkten (537 200 kr) för statlig inkomstskatt. Statlig inkomstskatt ligger på 20% och aktiveras på all arbetsinkomst som ligger över brytpunkten medan allt som ligger under brytpunkten faller under den kommunala skatten. Marginalskatteplanering innebär alltså att vi genomför en del lagliga manövrar för att skjuta upp på eller tillbaka deklarationen på den delen som ligger ovanför brytpunkten och fördelar ut dem över år bakåt i tiden eller fram i tiden där deklarationen ligger under brytpunkten. Detta kan göras med fördel genom att avsättningar till predioderingsfonder eller expansionsfonder i enskilda firmor eller handelsbolag. Även andra metoder så som att göra särskild skatteberäkning på inkomst som betalas ut under ett år men hör till flera år. Exempel på dessa är avgångsvederlag, försäljning utav konst eller litteratur, pension, försäkringsersättning, kapitalvinst på kvalificerade aktier med mera.

Minska den totala skatten:

Det finns en rad regler som gör det möjligt att ta medel och förmåner ur företaget på ett sätt som minskar skatten eller tar bort den helt. Exempel på detta är:

 • Skattefria traktamenten, reseersättningar eller förmåner som är avdragsgilla för företaget och som inte beläggs med sociala avgifter.
 • Att flytta verksamheten till länder med lägre företagsskatt än i Sverige.
 • Årsskiftesplanering för inkomstslaget kapital så att förluster kvittas mot vinster.
 • Framkalla skattefria vinster på näringsbetingade andelar istället för skattepliktiga överlåtelser av tillgångar.
 • Undvika dubbelbeskattning på vinster genom att minska andra ledet utav dubbelbeskattningen.

Var och en för sig av dessa metoder ger inte alltid några stora skattevinster men genom att kombinera dem så kan du vinna en hel del pengar för bolaget årligen.

Omvandling av arbetsinkomst till kapitalinkomst:

Genom att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster kan du spara mycket på skatten då det inte finns några sociala avgifter på kapitalinkomster. Skatten på kapitalinkomster ovanför brytpunkten är också lägre än arbetsinkomsten. En nackdel med detta är att kapitalinkomster inte är pensions- eller sjukpenninggrundande.

Intresseanmälan

Har du frågor och funderingar som rör ditt företag? Är du intresserad av våra tjänster och produkter? Välkommen att kontakta oss!


Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.